Kedy bude seriál Mesto tieňov vysielaný _ Keď je hotový,prečo stále nasadzujú nové krim.seriály,neskôr natočené?
____________________________
parmaz